drs Paul van Oordt MCITP‑dba

Freelance SQL Server specialist en troubleshooter

info@vanoordt.nl - 0627400408
LinkedIn - curriculum vitae
vanoordt.nl - English

In-house SQL Server crash course

Ask the expert / T-SQL for non-native speakers

Veelal hebben de ontwikkelaars die met SQL Server werken primair andere specialisaties, bijvoorbeeld ASP.NET en C#. De database doen ze er bij. Dat heeft tot gevolg dat er vaak onvoldoende kennis is om te kiezen uit de vele mogelijkheden die SQL Server biedt, en onvoldoende begrip om structureel problemen op te lossen. In een in-house SQL Server crash course ben ik een dag lang ter beschikking om te vertellen over de features en internals en om heel veel vragen te beantwoorden.

Voor de deelnemers betekent dit dat er veel kwartjes op zijn plaats vallen. Eindelijk wordt begrepen waarom al die aanbevelingen die je vindt op internet gedaan worden (en van andere, waarom ze fout zijn). Een in-house maatwerk training van een dag is een zeer efficiënte manier van kennis opdoen. De inhoud van de dag is precies afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Om deze zelfde onderwerpen in een opleiding met open inschrijving te behandelen is al snel een volle week benodigd. Het is een intensieve ervaring voor de deelnemers (en voor mij) en een uitstekende investering voor de klant.

Een cursus kan in het Nederlands of in het Engels.

Een greep uit de onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

database design en programming

 • normalisatie en denormalisatie
 • primary en foreign keys
 • data types
 • nullability
 • computed columns
 • check constraints
 • schemas
 • triggers
 • xml
 • geografische data
 • partitioning
 • views
 • common table expressions
 • temporary tables en table variables
 • set-based denken en programmeren
 • stored procedures en functions
 • CLR integratie
 • error handling
 • transactions en isolation levels
 • full text search

SQL Server internals en performance

 • files, extents, pages, heaps, clustered indexes
 • disks, I/O, file sizing en placement
 • memory
 • query processing
 • procedure cache, (re)compilation
 • query plans
 • nonclustered -, covering -, missing -, filtered indexes
 • index-gebruik
 • index-fragmentatie
 • statistics
 • waits
 • DMV's
 • expensive queries
 • tracing, extended events
 • tempdb

databasebeheer

 • server en database settings
 • error logs
 • transaction logs
 • backup, restore, recovery
 • high availability
 • integrity checks
 • maintenance plans
 • SQL Server Agent, jobs, alerts, notifications
 • database mail
 • replication
 • linked servers
 • logins, users, permissions, server- en database roles
 • high availability
 • auditing

Veel gehoord: "Laten we nog een dag plannen..." ☺

Belangstelling? Bel of mail: 0627400408, info@vanoordt.nl

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

www.vanoordt.nl Laatst gewijzigd: 6 februari 2019